Statistics

Jämställdhetsstatistik / Statistiska centralbyrån, Statistics Sweden

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

In Swedish and in English

Statistisk sentralbyrå / Statistics Norway

Statistics Norway is the national statistical institute of Norway and and the main producer of official statistics. Among other themes it offers statistics about education and gender.

In Norwegian

In English

 

Norden / Nordic gender equality indicators

Available in English, Swedish, Finnish, Danish, Icelandic and Norwegian.

Nordic gender equality indicators including for example education, labour market and income.

 

Tasa-arvotiedonkeskus Minna / Centret för jämstalldhetsinformation / Centre for gender equality information

Finnish centre for gender equality information Minna offers information including gender in education, work and decision-making.

In Finnish, Swedish and English