Reports

Tasa-arvosuunnitelmien seuranta

In Finnish

Tasa-arvosuunnitelmien seuranta. Opetushallitus 2010

 

Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

In Finnish

Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:52.

Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005 – 2009

In Swedish

Rapporten ger en översikt över nordisk forskning då det gäller jämställdhet, skola och utbildning.