Ombudsmen for Equality

Tasa-arvovaltuutettu / Jämställdhetsombudsmannen / Finland's Ombudsman for Equality

In Finnish
In Swedish
In English

Information, resources and useful links about equality. Guides and practical tips for gender equality in school. 

Diskriminerings ombudsmannen (Sweden)

In Swedish

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. 

Information available in many languages

Barneombudet (Norway)

In Norwegian

Barneombudet er barn og unges talsperson.

Barnombudsmannen (Sweden)

In Swedish

Barnombudsmannen skulle i första hand stå för en övergripande bevakning av barn- och ungdomsfrågorna utifrån barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Lapsiasiainvaltuutettu / Barnombudsmannen (Finland)

In Finnish

Valtuutetun tehtävä on lain mukaan edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskunnallisella tasolla yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. 

In Swedish

Barnombudsmannen lämnar statsrådet årligen en rapport om hur barnens och de ungas välfärd och rättigheter tillgodosetts.