Forbes, Joan & Weiner, Gaby. 2014.

Gender power in elite schools: methodological insights from researcher reflexive accounts Forbes, Joan & Weiner, Gaby (2014). Gender power in elite schools: methodological insights from researcher reflexive accounts, Research Papers in Education, 29:2, 172-192, DOI: 10.1080/02671522.2013.767369.

Lappalainen, Sirpa & Lahelma, Elina & Mietola, Reetta & Palmu, Tarja. 2015.

Problematizing evaluative categorisations in Estonia and Finland: collaborative and multi-sited interpretations on constructions of normality Lappalainen, Sirpa & Lahelma, Elina & Mietola, Reetta & Palmu, Tarja (2015). Problematizing evaluative categorisations in Estonia and Finland: collaborative and multi-sited interpretations on constructions Read More …

Mietola, Reetta & Berg, Päivi & Hakala, Katariina & Lahelma, Elina & Lappalainen, Sirpa & Salo, Ulla-Maija & Tolonen, Tarja. 2016.

Feministinen etnografia kasvatuksen kulttuureita jäljittämässä Mietola, Reetta & Berg, Päivi & Hakala, Katariina & Lahelma, Elina & Lappalainen, Sirpa & Salo, Ulla-Maija & Tolonen, Tarja. (2016). Feministinen etnografia kasvatuksen kulttuureita jäljittämässä. Nuorisotutkimus 34:1, pp. 4-17.

Paju, Elina; Salo, Ulla-Maija; Guttorm, Hanna; Hohti, Riikka; Lappalainen, Sirpa; Mietola, Reetta; Niemi, Anna-Maija. 2014.

Feministinen etnografia: tietämistä ja tutkimista kasvatuksen kentillä Paju, Elina; Salo, Ulla-Maija; Guttorm, Hanna; Hohti, Riikka; Lappalainen, Sirpa; Mietola, Reetta; Niemi, Anna-Maija (2014). Feministinen etnografia: tietämistä ja tutkimista kasvatuksen kentillä, Sukupuolentutkimus 27 (2014): 4, s. 30-41.