Öhrn, Elisabet & Lundahl, Lisbeth. 2013.

Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Öhrn, Elisabet &  Lundahl, Lisbeth (eds.), (2013). Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. (Gothenburg studies in educational sciences 341). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.