For schools

Vallan visaiset kaverisuhteet / Powerfully Knotty Peer Relations

In Finnish:

Vallan visaiset kaverisuhteet: (väki)valta alakouluikäisten lasten suhdekulttuureissa

Free, 36-page booklet that aims to inform parents, teachers, and policy makers about mundane and subtle forms of gender-based violence in pre-teen peer and relationship cultures. Written by Tuija Huuki, produced by Hanna Louhimo and Nea Lehto, illustrated by Aiju Salminen.

Tasa-arvotyö on taitolaji / Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga

In Finnish 

Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. Opetushallitus

In Swedish

Guide för främjande av jämställdhet i den grundläggande utbildningen.

Tasa-arvo kasvatuksessa / Jämställdhet i lärande

In Finnish

Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa. Opiskelupaketti on suunnattu kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleville, mutta sitä voivat käyttää myös opiskelijat, vanhemmat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

In Swedish

Jämställdhet i lärande är ett studiepaket kring könsperspektiv i lärande inom skola och småbarnsfostran. Studiepaketet är utformat för personal inom småbarnsfostran och skolan, men kan också användas av studerande, föräldrar och andra intresserade.

Parempi koulu kaikille / En bättre skola för alla

In Finnish
In Swedish

Finland's Ombudsman's website provides information and resources to make school better for all.

Koulu vailla vertaa! Opas yhdenvertaisuussuunnitteluun

In Finnish

Rauhankasvatusinstituutti 2016.

Opitaan yhdessä!

In Finnish

Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. 2016.

Oppaan tavoitteena on antaa opettajalle konkreettisia välineitä, työkaluja ja toimintaehdotuksia siihen, miten ottaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus osaksi opetusta erityisesti perusopetuksen piirissä.

Älä oleta! / Anta int'!

In Finnish

Opas sisältää ehdotuksia siitä, miten oppilaitoksia ja opetusta voitaisiin päivittää. Se esittelee keinoja puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisempi oppimisympäristö kaikille.

In Swedish

Boken är skriven för att ändra verkligheten i skolorna och läroanstalterna. I boken presenteras sätt på vilka vi kan ingripa i de diskriminerande normerna och göra skolan till en likabehandlande lärmiljö för alla.