Equality guides

Älä oleta! / Anta int'!

In Finnish

Opas sisältää ehdotuksia siitä, miten oppilaitoksia ja opetusta voitaisiin päivittää. Se esittelee keinoja puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisempi oppimisympäristö kaikille.

In Swedish

Boken är skriven för att ändra verkligheten i skolorna och läroanstalterna. I boken presenteras sätt på vilka vi kan ingripa i de diskriminerande normerna och göra skolan till en likabehandlande lärmiljö för alla.

 

Vallan visaiset kaverisuhteet / Powerfully Knotty Peer Relations

In Finnish:

Vallan visaiset kaverisuhteet: (väki)valta alakouluikäisten lasten suhdekulttuureissa

Free, 36-page booklet that aims to inform parents, teachers, and policy makers about mundane and subtle forms of gender-based violence in pre-teen peer and relationship cultures. Written by Tuija Huuki, produced by Hanna Louhimo and Nea Lehto, illustrated by Aiju Salminen.

OECD: The ABC of Gender Equality in Education

Link to the guide

The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence tries to determine why, in the 64 countries and economies covered, 15-year-old boys are more likely than girls, on average, to be overall low achievers, and why high-performing 15-year-old girls underachieve in mathematics, science and problem solving compared to high-achieving boys.

Tasa-arvotyö on taitolaji / Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga

In Finnish 

Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa.
Opetushallitus: Oppaat ja käsikirjat 2015:5

In Swedish

Guide för främjande av jämställdhet i den grundläggande utbildningen. 
Utbildningsstyrelsen: Guider och handböcker 2015:4. 

UNESCO: A Guide for Gender Equality in Teacher Education

Link to the guide

Gender equality in and through teacher education is the ultimate goal of this guide. It seeks to contribute towards quality teacher education by ensuring that girls and boys, women and men are treated equally and have equal access to learning opportunities.

Koulu vailla vertaa! Opas yhdenvertaisuussuunnitteluun

In Finnish

Rauhankasvatusinstituutti 2016.

Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta. Opas oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman laadintaan.

In Finnish

Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia laatimaan toimintansa kehittämiseen tarkoitetun tasa-arvosuunnitelman, jonka toteutumista tulee seurata ja tarkentaa säännöllisin väliajoin. Tämä opas antaa lähtökohtia ja ideoita tasa-arvotyöhön.

Opetushallitus 2008. Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta. Opas oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman laadintaan. Helsinki: Opetushallitus.

Opitaan yhdessä!

In Finnish

Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. 2016.

Oppaan tavoitteena on antaa opettajalle konkreettisia välineitä, työkaluja ja toimintaehdotuksia siihen, miten ottaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus osaksi opetusta erityisesti perusopetuksen piirissä.