Carlson, Marie. 2008.

Kampen om kurser och perspektiv – en mångfald tolkningar och en heterogen praktik

Carlson, Marie. (2008). Kampen om kurser och perspektiv – en mångfald tolkningar och en heterogen praktik. In Carlson, Marie & Rabo, Annika (Eds.). (2008). Uppdrag Mångfald – Lärarutbildning i omvandling. Umeå: Boréa Bokförlag, pp. 185–225.