Angervall, Petra; Gustafsson, Jan; Lundahl, Lisbeth & Silfver, Eva. 2013.

Studiens kontext, begreppsram och empiri

Angervall, Petra;  Gustafsson, Jan; Lundahl, Lisbeth & Silfver, Eva. (2013). Studiens kontext, begreppsram och empiri, In Öhrn, E. & Lundahl, L. (eds.).  Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. pp. 127-142. Göteborg: University of Gothenburg.