Angervall, Petra. 2013.

Vem blir excellent forskare?

Angervall, Petra (2013). Vem blir excellent forskare? In Öhrn, E. & Lundahl, L. (eds.).  Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. pp. 127-142. Göteborg: University of Gothenburg.