Ylitapio-Mäntylä, Outi. 2009.

Hoivaa, opettajuutta ja johtajuutta – lastentarhanopettajan liikettä päiväkodissa.

Ylitapio-Mäntylä, Outi. 2009. Hoivaa, opettajuutta ja johtajuutta – lastentarhanopettajan liikettä päiväkodissa. Teoksessa Hanna Ojala, Tarja Palmu & Jaana Saarinen (toim.) Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino.

Comments are closed.