Arvidson, Catarina. 2014.

Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll.

Arvidson, Catarina. 2014. Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll. Akademisk avhandling i Pedagogik, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Härnösand: Mittuniversitetet.