Jauhiainen, Annukka; Laiho, Anne & Kovalainen, Piia. 2012.

”Työsarkaa riittää” – opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia sukupuolesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Jauhiainen, Annukka, Laiho, Anne & Kovalainen, Piia. 2012. ”Työsarkaa riittää” – opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia sukupuolesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Turun yliopisto.