Weiner, Gaby & Öhrn, Elisabet. 2009.

En talande tystnad. Om frånvaro och närvaro i forskning om utbildning och kön.

Weiner, Gaby & Öhrn, Elisabet (2009). En talande tystnad. Om frånvaro och närvaro i forskning om utbildning och kön. I: Inga Wernersson (red.) Genus i förskola och skola. Förändringar i policy, perspektiv och praktik. (Göteborg Studies in Educational Sciences 283). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis

Comments are closed.