Østrem, Solveig Bjar, Harald, Føsker, Line I. Rønning & Hogsnes, Hilde D. 2009.

Alle teller mer: en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart.

Østrem, Solveig Bjar, Harald, Føsker, Line I. Rønning & Hogsnes, Hilde D. (2009) Alle teller mer: en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. Rapport. Vestfold: Høgskolen i Vestfold

Comments are closed.