Hedlin, Maria. 2009.

Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948-1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik.

Hedlin, Maria (2009) Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948-1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik. Umeå: Umeå universitet. Doktorsavhandling

Comments are closed.