Due, Karin. 2009.

Fysik, lärande samtal och genus. En studie av gymnasieelevers gruppdiskussioner i fysik.

Due, Karin (2009) Fysik, lärande samtal och genus. En studie av gymnasieelevers gruppdiskussioner i fysik. Akademisk avhandling. Umeå: Umeå universitet. Doktorsavhandling

Comments are closed.