Bissenbakker Frederiksen, Maja. 2008.

Dannelse og dissonanser: en normativitetskritisk undersøgelse af det danskfaglige curriculums subjektkonstruktioner specielt med henblik på italesættelsen af køn og etnicitet.

Bissenbakker Frederiksen, Maja. 2008. Dannelse og dissonanser: en normativitetskritisk undersøgelse af det danskfaglige curriculums subjektkonstruktioner specielt med henblik på italesættelsen af køn og etnicitet. København: Københavns Universitet. Doktorsavhandling

Comments are closed.