Ikävalko, Elina. 2013.

Tasa-arvotaitoja työelämään? Opiskelijat ja oppilaitosten toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu Ikävalko, Elina (2013). Tasa-arvotaitoja työelämään? Opiskelijat ja oppilaitosten toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu. In Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (eds.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.