Angervall, Petra, Gustafsson, Jan & Silfver, Eva. 2013.

Akademisk karriär i sociala nätverk

Angervall, Petra, Gustafsson, Jan & Silfver, Eva. (2013). Akademisk karriär i sociala nätverk. In Öhrn, E. & Lundahl, L. (eds.).  Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. pp. 127-142. Göteborg: University of Gothenburg.