Angervall, Petra & Gustafsson, Jan. 2013.

Ingång och framgång i akademisk karriär

Angervall, Petra & Gustafsson, Jan. (2013). Ingång och framgång i akademisk karriär. In Öhrn, E. & Lundahl, L. (eds.).  Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. pp. 127-142. Göteborg: University of Gothenburg.