Carlson, Marie. 2017.

”Invandrarkvinna”, ”svensk” och ”jämställd”: Om kategoriell komplexitet och (o)synliggörande i utbildning, politik och arbete.

Carlson, Marie. 2017. ”Invandrarkvinna”, ”svensk” och ”jämställd”: Om kategoriell komplexitet och (o)synliggörande i utbildning, politik och arbete.

Tidskrift för genusvetenskap 38(3), pp. 53-76.