Sparrlöf, Göran. 2007.

”Vi manliga lärare”. Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963.

Sparrlöf, Göran (2007) ”Vi manliga lärare”. Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963. Linköping: Linköpings universitet. Doktorsavhandling