Samuelsson, Marcus. 2008.

Störande elever korrigerande lärare: Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet.

Samuelsson, Marcus (2008) Störande elever korrigerande lärare: Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet. Linköping: Linköpings universitet. Doktorsavhandling