Öqvist, Anna. 2009.

Skolvardagens genusdramaturgi. En studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring.

Öqvist, Anna (2009) Skolvardagens genusdramaturgi. En studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring. Luleå: Luleå tekniska universitet. Doktorsavhandling

Comments are closed.