Lidegran, Ida. 2009.

Utbildningskapital: om hur det alstras, fördelas och förmedlas.

Lidegran, Ida (2009) Utbildningskapital: om hur det alstras, fördelas och förmedlas. Uppsala: Uppsala universitet. Doktorsavhandling