Gillberg, Claudia. 2009.

Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan.

Gillberg, Claudia (2009) Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan. Växjö: Växjö universitet. Doktorsavhandling