Erixon Arreman, Inger. 2005.

Att rubba föreställningar och bryta traditioner. Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk lärarutbildning.

Erixon Arreman, Inger (2005) Att rubba föreställningar och bryta traditioner. Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk lärarutbildning. Umeå: Umeå universitet. Doktorsavhandling

Leave a Reply

Your email address will not be published.