Adolfsson, Lena. 2005.

Flickor, pojkar, fysik och matematik. Skillnader i inställning mellan hög– och lågpresterande i TIMSS 1995.

Adolfsson, Lena. 2005. Flickor, pojkar, fysik och matematik. Skillnader i inställning mellan hög– och lågpresterande i TIMSS 1995. BVM, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, 16:2005, Umeå: Umeå universitet.