Åberg, Magnus. 2008.

Lärardrömmar. Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt.

Åberg, Magnus (2008) Lärardrömmar. Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt. Göteborg: Mara. Doktorsavhandling